Yurtdışında bulunan Vatandaşlarımız Noter işlemlerini Konsolosluklar üzerinden yapabilmektedir.

Yurtdışında Noter İşlemleri, Yurtdışında Vekalet vermek, Yurtdışında Veraset işlemleri, Yurtdışında araç alım satım işlemleri sorularının cevabını bulabilirsiniz.

Konsolosluklarda yapılan noterlik işlemlerinde hazırlanan içeriklerde aynı şablonların kullanılması, hazırlanan işlemlerin Türkiye’den teyit edilebilmesi ve işlem üzerinde düzeltme yapılabilmesine olanak verilmesi amacı ile Dışişleri Bakanlığı ile entegrasyon çalışmaları yapılmıştır.

01.03.2016 Dışişleri Bakanlığı’na bağlı yurtdışındaki konsolosluklarda, Türkiye’de Noterliklerde kullanılan şablon ve işlem formülleri kullanılmaya başlanmış, Noterlik işlemlerinde standardizasyon sağlanmıştır.

Konsolosluklarda hazırlanan tüm noterlik işlem verileri ve belgeler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemlerinde (TNBBS) saklanmaktadır.

Noterliklerde ve Konsolosluklarda hazırlanan vekaletnameye ait veriler ve elektronik imzalı belge Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) uygulaması üzerinden teyit amaçlı elektronik ortamda sorgulanabilmekte ve doğrulaması yapılabilmektedir. Dışişleri Bakanlığı ile gerçekleştirilen entegrasyon süreci tamamlanmadan önce, e-posta ve telefon görüşmeleri ile yapılan ve günlerce süren doğrulama süreçleri minimuma indirilmiş, ilgililer için zaman ve Noterlikler için telefon maliyeti ortadan kaldırılmıştır. Doğrulama aşamasında ise kontroller NBS ve Konsolosluk.NET uygulamaları üzerinden yapıldığı için, hata payı ortadan kaldırılmış, azil/istifa/düzeltme bilgisi sorgulanabildiğinden dolayı ilgilinin hak kaybı yaşamaması sağlanmıştır.

Konsolosluklarda hazırlanan vekaletnameler üzerinden Türkiye’deki Noterliklerde azil / istifa / düzeltme işlemleri yapılabilmektedir.