14.07.2024 - Nöbetçi Noter Sorgulama

Noterde Yapılan İşlemler

Noterlerde birçok önemli hukuki işlem gerçekleştirilmektedir. İşte noterlerde yapılan başlıca işlemler:

 • Evlenme sözleşmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 • Zilyetlik devri sözleşmesi
 • Miras taksimi ve gayrimenkul hibe vaadi sözleşmesi
 • Şirket sözleşmesi
 • Sınırlı kullanım hakkı (irtifak hakkı) vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
 • Medeni Kanun’un 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi
 • Ömür boyunca gelir (kaydı hayat ile irat) bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)
 • Vefat edene kadar bakma sözleşmesi (Borçlar Kanunu 511)
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi
 • Evlat edinme sözleşmesi
 • Temlik
 • Taahhütname
 • Kefaletname
 • Vasiyetname
 • Vakıf senedi
 • Aile vakfı senedi
 • Tanıma senedi
 • Muvafakatname
 • Sulhname
 • Yediemin senedi
 • Rehin senedi
 • Borç senedi
 • Fesihname
 • İbraname
 • Beyanname
 • Şahadetname
 • Piyango – kur’a ve toplantı tutanağı
 • Emanetleri saklama tutanağı
 • İfade tutanağı
 • Tespit tutanağı
 • Vekâletname
 • Defter onaylanması
 • Çevirme
 • Örnek çıkartma
 • İmza sirküleri
 • Protesto işleri
 • İhbar – ihtarname işleri ve tebliği
 • Tescil

Noterlik Hizmetleri ve Detayları

Noterler, çeşitli hukuki işlemlerle ilgili belgelerin düzenlenmesi, onaylanması ve tescili gibi hizmetler sunar. Her işlem, hukuki güvenliği sağlamak ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemek amacıyla yapılır.

Neden Noter Hizmetleri Kullanılır?

 • Resmiyet ve Geçerlilik: Noterler tarafından düzenlenen belgeler resmi nitelik taşır ve hukuki olarak geçerlidir.
 • Güvence: Belgelerin doğruluğu ve güvenilirliği noterler tarafından sağlanır.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Noter onaylı belgeler, olası hukuki uyuşmazlıklarda güçlü bir delil niteliği taşır.

Noter Hizmetlerine Erişim

Noterlik işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve ihtiyaç duyduğunuz noter hizmetlerine ulaşmak için TNB Portalı üzerinden ilgili sayfalara erişebilirsiniz.